مرک | شرکت دارویی مرک آلمان | لیست مواد کمپانی مرک

مرک | شرکت دارویی مرک آلمان | لیست مواد کمپانی مرک

مِرک (به آلمانی: Merck KGaA) یک شرکت تولیدکنندهٔ مواد شیمیایی و دارویی در کشور آلمان است. دفتر اصلی این شرکت در شهر دارمشتات قرار دارد. این شرکت تحت نام EMD Chemicals در آمریکای شمالی فعالیت می‌کند. این شرکت در سال ۲۰۱۵ شرکت سیگما-آلدریچ را به صورت کامل خریداری کرد.[۳]

شرکت مرک توسط جورج مرک پایه گذاری شد و سپس نوادگان او امانوئل مرک در سال 1816 قوت گرفت.

در حالا حاضر این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد شیمیایی می‌باشد . مرک در سال 1668 تأسیس شد و قدیمی‌ترین شرکت شیمیایی و دارویی در جهان است.

،شرکت مرک با فروش سالیانه حدود35.4میلیارد دلار چهارمین شرکت بزرگ دارویی دنیا می‌باشد .

مرک در اروپا، آفریقا، آسیا، اقیانوسیه و آمریکا فعالیت می‌کند. این مراکز بزرگ تحقیق و توسعه در دارمشتات، بوستون، توکیو و پکن قرار دارند. مرک ازپیشگام تولید تجاری مرفین در قرن نوزدهم و برای یک زمان انحصار مجازی در کوکائین را در اختیار داشت.

در بخش مواد شیمیایی، کار بر روی رنگدانه‌های اثر در سال 1957 آغاز شد. مثال برای این رنگدانه‌ها رنگدانه‌های اثر آلومینا تحت نام تجاری Xirallic به فروش می‌رساند.ده سال بعد این شرکت درگیر تشکیل بلورهای مایع شد و امروز نقش اصلی این بازار را به خود اختصاص داده است. کریستال‌های مایع در حال حاضر بخش عمده ای از سود مرک را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر آن‌ها رهبری جهان در تولید بلورهای مایع برای تلویزیون تخت و مانیتور را در اختیار دارند.

در زمینه شیمی تحلیلی، مرک نقش مهمی در توسعه روش‌ها و مواد کروماتوگرافی ایفا می‌کند.

حلال ها و اسید هامواد شیمیایی خوراکیمواد شيميايي غير خوراکيدستگاه هاي آزمايشگاهيشيشه الات ازمايشگاهيمواد شيميايي آزمايشگاهيرنگهاي پاتولوژيمحيط هاي کشت ميکرو بيولوژي
اسيد سولفوريکگلوکزسولفو سالسيليک اسيداتوکلاوبشراسيد سولفوريکمتيلن بلوEMB
اسيد کلريدريکساکارزسديم لوريل سولفاتاسپکتروفتومترارلناسيد کلريدريکمتيل ردYGC
اسيد نيتريکتري سديم سيتراتپتاسيم پرمنگناتسانتريفيوژارلن مايراسيد نيتريکمتيل اورنژVRB
اسيد فسفريکتري پتاسيم سيتراتپتاسيم يدايدرفراکتومترپيپتمتانولکريستال ويولهVRBD
اسيد استيکاسيد سيتريکامونيوم کلرايدميکروسکوپپيپت ژوژهکلرفرمبرومو فنل بلوLMX اگار
اسيد فرميکاستات سديم خشکپارافين پولکيهات پليتپنساتانولبرومو تيمول بلوXLD
اسيد فلوئيدريکاسيد لاکتيکسولفيت سديمپلاريمترمزوراسيد استيکفنل ردMRVP
استنژلاتيننيترات پتاسيمدانسي مترمگنتهگزان نرمالمورکسايدMRS اگار
تولوئننشاستهسديم هيدروکسايدپمپ خلابوته چينيبوتانول نرمالرايتMRS براث
متانولکلريد کلسيمتري کلرو استيک اسيدپيپت پر کنگيرهفرمالدئيدگيمساRVS
زايلنکلريد سديمپتاسيم کروماتويسکوزيمتربورت سادهاسيد فرميکائوزين جيBHI اگار
کلرفرملاکتوزسولفات سديماب مقطر گيريدماسنجاب اکسيژنهکوماسي برليانت بلو G-250BHI براث
ديکلرو متانفروکتوزنيترات سديمتانک هاي نگهداري ازتترازواب ژاولکوماسي برليانت بلو R-250SPS اگار
فرمالينمالتوزترازوي ديجيتالپارافيلمآمونياکهماتوکسينبلاد اگار
ان هگزانسديم هيدروژن کربناتالکل سنجسيليکون گريسپارافين مايعسافرانينمولر هيتون اگار
ان هپتانميکرو نيوژلاماتيلن گليکولبرومو کروزول پورپولمولر هيتون براث
همزن مکانيکيهاون چينيپروپيلن گليکولبرومو کروزول گرينپليت کانت اگار
کاغذ صافي معموليتولوئنمالاشيت گريناوره اگار
کاغذ صافي اشلسدي کلرومتانفست گريناوره براث
لاملاتيل استاتفست ردپليت کانت اسکيم ميلک اگار
قيف دکانتورپروپانولتريپتون شوگر ايرون آگار
قيف سادهپتروليوم اترکازو آگار
بورت اتوماتدي اتيل اترکازو براث
ارلن خلاءدي اتيل اترآگار آگار
توري نسوزسابارو دکستروز اگار
قيف بوخنرسابارو دکستروز براث
اورنج سرم اگار
لاکتوز براث
مکانکي اگار
پپتون واتر
سيمون سيترات اگار
جيوليتي کانتوني براث

مرک | شرکت دارویی مرک آلمان | لیست مواد کمپانی مرک

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من