محیط کشت مک کانگی اگار | محیط کشت Mac Conky agar

محیط کشت مک کانگی اگار | محیط کشت Mac Conky agar

محیط کشت مک کانگی اگار | محیط کشت Mac Conky agar محیط کشت مک کانگی اگار یک محیط کشت انتخابی-افتراقی هست که توسط الفرد تئودور... جزئیات
محیط کشتEMB Agar | محیط کشت xld agar | خرید آنلاین محیط کشت | ارزان

محیط کشتEMB Agar | محیط کشت xld agar | خرید آنلاین محیط کشت | ارزان

محیط کشتEMB Agar | محیط کشت xld agar | خرید آنلاین محیط کشت | ارزان محیط کشتEMB Agar | محیط کشت xld agar | خرید... جزئیات
محیط کشت کندا | محیط کشت کوندا | محیط کشت کاندا | محیط کشت Laboratorios CONDA

محیط کشت کندا | محیط کشت کوندا | محیط کشت کاندا | محیط کشت Laboratorios CONDA

محیط کشت کندا | محیط کشت کوندا | محیط کشت کاندا | محیط کشت Laboratorios CONDA محیط کشت یک محیط خاص و ویژه ای هست... جزئیات
محیط کشت SIM | محیط کشت اس ای ام | محیط کشت اگار | خرید محیط کشت نوترینت اگار

محیط کشت SIM | محیط کشت اس ای ام | محیط کشت اگار | خرید محیط کشت نوترینت اگار

محیط کشت SIM | محیط کشت اس ای ام | محیط کشت اگار | خرید محیط کشت نوترینت اگار محیط کشت SIM  مخفف Sulfide Indol... جزئیات
محیط کشت Yeast Extract Agar | کشت سلول | محیط کشت کروم اگار Crom Agar

محیط کشت Yeast Extract Agar | کشت سلول | محیط کشت کروم اگار Crom Agar

محیط کشت Yeast Extract Agar | کشت سلول | محیط کشت کروم اگار Crom Agar فرایند کشت سلول در محیط مصنوعی صورت می پذیرد که... جزئیات
محیط کشت DMEM | محیط کشت ponandisa | محیط کشت کوندا | محیط کشت پروناندیزا

محیط کشت DMEM | محیط کشت ponandisa | محیط کشت کوندا | محیط کشت پروناندیزا

محیط کشت DMEM | محیط کشت ponandisa | محیط کشت کوندا | محیط کشت پروناندیزا محیط کشت DMEM | محیط کشت ponandisa | محیط کشت... جزئیات
محیط کشت Gibco | خرید محیط کشت گیبکو | محیط کشت Merck | محیط کشت مرک میلیپور

محیط کشت Gibco | خرید محیط کشت گیبکو | محیط کشت Merck | محیط کشت مرک میلیپور

محیط کشت Gibco | خرید محیط کشت گیبکو | محیط کشت Merck | محیط کشت مرک میلیپور محیط کشت Gibco | خرید محیط کشت گیبکو... جزئیات
محیط کشت غنی کننده | محیط کشت سلول | محیط کشت شارلو | محیط کشت scharlau

محیط کشت غنی کننده | محیط کشت سلول | محیط کشت شارلو | محیط کشت scharlau

محیط کشت غنی کننده | محیط کشت سلول | محیط کشت شارلو | محیط کشت scharlau در محیط کشت های غنی شده علاوه بر پایه... جزئیات
محیط کشت MR-VP | محیط کشت Escherichia coli |محیط کشت Ec Broth |محیط کشت TSI

محیط کشت MR-VP | محیط کشت Escherichia coli | محیط کشت Ec Broth | محیط کشت TSI

محیط کشت MR-VP | محیط کشت Escherichia coli | محیط کشت Ec Broth | محیط کشت TSI   محیط کشت MR-VP دارای ترکیبات پپتیک ،... جزئیات
محیط کشت میکروبی | محیط کشت سلولی | نمایندگی خرید محیط کشت

محیط کشت میکروبی | محیط کشت سلولی | نمایندگی خرید محیط کشت

محیط کشت میکروبی | محیط کشت سلولی | نمایندگی خرید محیط کشت میکروبی و محیط کشت سلولی : فرایند رشد میکروب یا دیگر موجودات بیولوژیکی... جزئیات