آزمایش ESR | کشت خون Blood Culture

آزمایش ESR | کشت خون Blood Culture

آزمایش ESR | کشت خون Blood Culture آزمایش ESR | کشت خون Blood Culture : نام دیگر: sed rate, Sedimentation Rate نام رسمی سرعت رسوب... جزئیات
محیط کشت DG18 Agar | محیط کشت دیکلوران گلیسیرین آگار | محیط کشت دکستروز اگار

محیط کشت DG18 Agar | محیط کشت دیکلوران گلیسیرین آگار | محیط کشت دکستروز اگار

محیط کشت DG18 Agar | محیط کشت دیکلوران گلیسیرین آگار | محیط کشت دکستروز اگار محیط کشت DG18 Agar برای جداسازی مخمرهای زنده اسموفیلیک و... جزئیات
محیط کشت مک کانگی اگار | محیط کشت Mac Conky agar

محیط کشت مک کانگی اگار | محیط کشت Mac Conky agar

محیط کشت مک کانگی اگار | محیط کشت Mac Conky agar محیط کشت مک کانگی اگار یک محیط کشت انتخابی-افتراقی هست که توسط الفرد تئودور... جزئیات
محیط کشتEMB Agar | محیط کشت xld agar | خرید آنلاین محیط کشت | ارزان

محیط کشتEMB Agar | محیط کشت xld agar | خرید آنلاین محیط کشت | ارزان

محیط کشتEMB Agar | محیط کشت xld agar | خرید آنلاین محیط کشت | ارزان محیط کشتEMB Agar | محیط کشت xld agar | خرید... جزئیات
محیط کشت کندا | محیط کشت کوندا | محیط کشت کاندا | محیط کشت Laboratorios CONDA

محیط کشت کندا | محیط کشت کوندا | محیط کشت کاندا | محیط کشت Laboratorios CONDA

محیط کشت کندا | محیط کشت کوندا | محیط کشت کاندا | محیط کشت Laboratorios CONDA محیط کشت یک محیط خاص و ویژه ای هست... جزئیات
محیط کشت SIM | محیط کشت اس ای ام | محیط کشت اگار | خرید محیط کشت نوترینت اگار

محیط کشت SIM | محیط کشت اس ای ام | محیط کشت اگار | خرید محیط کشت نوترینت اگار

محیط کشت SIM | محیط کشت اس ای ام | محیط کشت اگار | خرید محیط کشت نوترینت اگار محیط کشت SIM  مخفف Sulfide Indol... جزئیات
محیط کشت Yeast Extract Agar | کشت سلول | محیط کشت کروم اگار Crom Agar

محیط کشت Yeast Extract Agar | کشت سلول | محیط کشت کروم اگار Crom Agar

محیط کشت Yeast Extract Agar | کشت سلول | محیط کشت کروم اگار Crom Agar فرایند کشت سلول در محیط مصنوعی صورت می پذیرد که... جزئیات
محیط کشت DMEM | محیط کشت ponandisa | محیط کشت کوندا | محیط کشت پروناندیزا

محیط کشت DMEM | محیط کشت ponandisa | محیط کشت کوندا | محیط کشت پروناندیزا

محیط کشت DMEM | محیط کشت ponandisa | محیط کشت کوندا | محیط کشت پروناندیزا محیط کشت DMEM | محیط کشت ponandisa | محیط کشت... جزئیات
محیط کشت Gibco | خرید محیط کشت گیبکو | محیط کشت Merck | محیط کشت مرک میلیپور

محیط کشت Gibco | خرید محیط کشت گیبکو | محیط کشت Merck | محیط کشت مرک میلیپور

محیط کشت Gibco | خرید محیط کشت گیبکو | محیط کشت Merck | محیط کشت مرک میلیپور محیط کشت Gibco | خرید محیط کشت گیبکو... جزئیات
محیط کشت غنی کننده | محیط کشت سلول | محیط کشت شارلو | محیط کشت scharlau

محیط کشت غنی کننده | محیط کشت سلول | محیط کشت شارلو | محیط کشت scharlau

محیط کشت غنی کننده | محیط کشت سلول | محیط کشت شارلو | محیط کشت scharlau در محیط کشت های غنی شده علاوه بر پایه... جزئیات