مشاوره پایان نامه

معرفی مواد شیمیایی هالیدهای فلزی

معرفی مواد شیمیایی هالیدهای فلزی :

تعریف هالیدهای فلزی :

هالید های فلزی(Metal halides) ، ترکیبات شیمیایی هستند که از واکنش هالوژن ها و با فلزات تشکیل میشود.

واکنش فلزات و هالوژن ها با فلزات :

هالیدهای فلزی را میتوان از ترکیب مستقیم عناصر تشکیل دهنده آن ها ، از واکنش هالید های هیدروژن با هیدروکسیدها و اسیدها  یا از واکنش هیدروژن هالیدها با کربن ها بدست آورد :
مثال :
واکنش1:  K2CO3 + 2HF 2KF + CO2 + H2O

شناسایی چند هالید فلزی پرکاربرد :

1. سدیم کلرید (Sodium Chloride):

سدیم کلرید ترکیب شیمیایی با فرمول شیمیایی NaCl که بصورت بلوری بی رنگ یا پودر سفید رنگ مشاهده میشود. سدیم کلرید یک جامد یونی از واکنش گازکلر (هالوژن) و سدیم مذاب (فلزقلیایی) به نسبت های معادل تشکیل میشود. این واکنش همراه با تولید گرما و نور انجام می‌گیرد. در طی این واکنش یک الکترون از اتم‌های سدیم به اتم‌های کلر منتقل می‌شود و هر دو به آرایش هشت‌تایی می‌رسند. در این فرایند سدیم به کاتیون سدیم و کلر به آنیون کلرید تبدیل می‌شود. سدیم کلرید ترکیب اصلی تشکیل‌دهنده نمک طعام است و بخش اعظم شوری آب اقیانوس‌ها نیز به‌دلیل این ترکیب است.
خواص فیزیکی سدیم کلرید
NaCl فرمول مولکولی
58.44277 g.mol-1 جرم مولی
جامد (مغناطیسی) حالت ماده
بلور بی رنگ یا پودر سفید شکل ظاهری
2.16 g.cm-3 چگالی
801°C نقطه ذوب
1465°C نقطه جوش

2. کلرید آهن (Iron chloride ) :

کلرید آهن به دو شکل کلرید آهن  ( II ) وکلرید آهن ( III ) دیده میشود و از واکنش هالوژن کلر و فلز آهن بوجود می آید. کلرید آهن ( II ) به راحتی با اضافه کردن پودر آهن به یک محلول متانول واسید هیدروکلریک غلیظ در یک محیط خنثی تولید می شود . این واکنش باعث ایجاد ماده شیمیایی محلول متانول می شود که به دنبال حرارت دادن در خلاء در دمای در حدود 160 درجه سانتی گراد آهن کلرید( II )  FeCl2 بی آب را تولید می کند .
آهن  کلرید ( III )که کلرید فریک نیز نامیده می شود ، یک ترکیب شیمیایی در مقیاس صنعتی با فرمول FeCl3 و با عنصر آهنی در حالت اکسیداسیون +3 است .. کلرید آهن ( III ) در شکل طبیعی خود بسیار کم دیده شده است ، شکل معدنی و طبیعی آن مولیسیت molysite  نام دارد .

 

3.  پتاسیم کلرید (Potassium Chloride) :

 پتاسیم کلرید از مواد شیمیایی معدنی سیلویت، کارنالیت و پتاس استخراج شده است. همچنین می تواند از محلول آب نمک استخراج شود و می تواند توسط کریستالیزاسیون از محلول، فلوتاسیون یا جداسازی الکترواستاتیک از مواد معدنی مناسب تولید شود. این ماده محصول جانبی واکنش تولید اسید نیتریک از نیترات پتاسیم و اسید هیدروکلریک است. پتاسیم کلرید ماده شیمیایی ارزان قیمت و در دسترس است و به ندرت در آزمایشگاه آماده می شود.

دو روش تولید پتاسیم کلرید :

ـ پتاسیم کلرید را میتوان با استفاده از هیدروکسید پتاسیم با اسید هیدروکلریک تولید کرد :
واکنش2:  KOH + HCl  KCl + H2O
این واکنش، یک واکنش خنثی سازی اسید است. نمک حاصل می تواند پس از آن دوباره کریستالیزه شود.
ـ یکی دیگر از روش های تولید این است که پتاسیم را در حضور گاز کلر قرار دهیم، این واکنش نیز یک واکنش بسیار خنثی است :
واکنش3:  2k + Cl2→ 2KCl

 

4.کلسیم کلرید (Calcium chloride) :

کسیم کلرید ترکیب شیمیایی دارای فرمول CaCl2 که از واکنش عنصر فلز کلسیم با عنصر هالوژن کلر تشکیل شده و غالبا با دو مولکول آب همراه است. این ترکیب به شدت رطوب را جذب می کند و به عنوان نمگیر شناخته می شود تشکیل شده است . این ماده باید در بسته بندی هایش ضد هوا و رطوبت نگهداری شود .
کلسیم کلراید بدون آب (anhydrous) دارای جرم مولکولی g.mol-1110.98 می باشد. شکل ظاهری این ترکیب کریستال سفید رنگ است. این نمک در آب محلول بوده لذا به عنوان منبعی مناسب که دارای کلسیم است ، در واکنش های جانشینی مورد استفاده قرار می گیرد و به آسانی جایگزین کاتیون دیگری می شود. ویژگی جالب این مولکول آزاد کردن گرما در حین حل شدن در آب می باشد که مربوط به بالا بودن آنتالپی حل شدن این ماده است.

5. منیزیم کلرید (Magnesium chloride) :

منیزیم کلرید با فرمول شیمیایی MgCl2 از واکنش فلز منیزیم با هالوژن کلر تشکیل میشود. منیزیم کلرید نمکی معدنی که معمولا هالید های یونی می باشند و در نتیجه بسیار در آب حلال هستند .

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

مطب پیشنهادی :
محیط کشت کندا | محیط کشت کوندا | محیط کشت کاندا | محیط کشت Laboratorios CONDA

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

[wpseo_address show_state="1" show_country="1" show_phone="1" show_phone_2="1" show_fax="1" show_email="1" show_url="1" show_logo="0"]
مشاوره مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *