خرید مواد آزمایشگاهی ارزان سیگما آلدریچ و مرک آلمان از سیگما ایران | 09357007743
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

تهران – خیابان یادگار امام – خیابان امام خمینی – نبش خیابان کارون – پلاک 715 – طبقه سوم – واحد 11

درخواست مشاوره

به دنبال مرک اورجینال و اصلی هستید با ما تماس بگیرید.

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

09357007743

ساعت کاری

ما خوشحالیم که در طول ساعات کاری با شما ملاقات کنیم. لطفا یک قرار ملاقات بگذارید.

 • شنبه تا پنج شنبه9 صبح الی 18 عصر
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

تهران – خیابان یادگار امام – خیابان امام خمینی – نبش خیابان کارون – پلاک 715 – طبقه سوم – واحد 11

درخواست مشاوره

به دنبال مرک اورجینال و اصلی هستید با ما تماس بگیرید.

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

09357007743

ساعت کاری

ما خوشحالیم که در طول ساعات کاری با شما ملاقات کنیم. لطفا یک قرار ملاقات بگذارید.

 • شنبه تا پنج شنبه9 صبح الی 18 عصر

خرید مواد آزمایشگاهی ارزان سیگما آلدریچ و مرک آلمان از سیگما ایران | ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

نویسنده : alikianpoor دسته بندی : سیگما آلدریچ, مرک آلمان

15

سپتامبر
2020

خرید مواد آزمایشگاهی ارزان سیگما آلدریچ و مرک آلمان از سیگما ایران | ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

خرید مواد آزمایشگاهی ارزان سیگما آلدریچ و مرک آلمان از سیگما ایران | ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳


Acryloyl chloride | 2-Propenoyl chloride | CAS Number: ۸۱۴-۶۸-۶ | ۵۴۹۷۹۷ | ۸۰۰۸۲۶ | A24109 | اکریلوئیل کلراید | اکریلوئیل کلراید مرک آلمان | اکریلوئیل کلراید سیگما آلدریچ | ۲- پروپنوئیل کلراید | ۲- پروپنوئیل کلراید سیگما آلدریچ | ۲- پروپنوئیل سیگما آلدریچ | پروپنوئیل کلراید | پروپنوئیل کلراید مرک آلمان | پروپنوئیل کلراید سیگما آلدریچ | اکریلوئیل کلرید | اکریلوئیل کلرید مرک آلمان | اکریلوئیل کلرید سیگما آلدریچ | ۲- پروپنوئیل کلرید سیگما آلدریچ | ۲- پروپنوئیل کلرید مرک آلمان | ۲- پروپنوئیل کلرید | پروپنوئیل کلرید | پروپنوئیل کلرید مرک آلمان | پروپنوئیل کلرید سیگما آلدریچ


Silymarin | S0292سیلیمارین | سیلیمارین مرک آلمان | سیلیمارین سیگما آلدریچ


Cellulose acetate butyrate | CAS Number: ۹۰۰۴-۳۶-۸ |  ۴۱۹۰۴۴ |  ۴۱۹۰۳۶ |۴۱۹۰۶۰ | ۴۱۹۰۵۲ | ۱۸۰۹۶۳ | سلولز استات بوتیرات | سلولز استات بوتیرات مرک آلمان | سلولز استات بوتیرات سیگما آلدریچ


Aminoacetaldehyde dimethyl acetal  | ۲,۲-Dimethoxyethylamine | CAS Number: 22483-09-6 | 121967 | امینو استالدهید دی متیل استال | ۲و۲- دی متوکسی اتیل امین | دی متوکسی اتیل امین


۲,۳,۵-Triiodobenzyl alcohol | CAS Number: ۳۱۰۷۵-۵۳-۳ | ۵۲۶۹۰۸ | تری یدو بنزیل الکل |۲و۳و۵- تری یدو بنزیل الکل


Polyvinyl alcohol | CAS Number: ۹۰۰۲-۸۹-۵ | ۱۱۴۲۶۶ | ۳۴۱۵۸۴ | ۳۶۳۱۴۶ | ۵۶۳۹۰۰ | ۳۶۳۰۶۵ | پلی وییل الکل


Glycerol monostearate | 2-Stearoylglycerol | β-Monostearin |  ۲-Monostearin| 2-Monostearoylglycerol | 2-Octadecanoylglycerol |  Glycerol β-monostearate |  Octadecanoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester | CAS Number: 621-61-4 | 36484 | G0400008 | 36484 | گلیسرول مونواستئارات | ۲-استئاروئیل گلیسرول | مونواستئارین | بتا مونو استئارین | ۲- مونو استئارین | ۲- مونو استئاروئیل گلیسرول |  ۲- اکتا دکانوئیل گلیسرول | گلیسرول بتا مونواستئارات


Methyl cellulose | CAS Number: ۹۰۰۴-۶۷-۵ | M0512 | M0262 | M7140| M6385 | M7027 | متیل سلولز


Simvastatin | CAS Number: ۷۹۹۰۲-۶۳-۹ | S6196 | 38956 | BP739 | S0650000 | 1612700 |  سیمواستاتین


Deferoxamine Mesylate  |  DFOM | Deferoxamine mesylate salt | Deferoxamine methanesulfonate salt | Desferrioxamine mesylate salt | CAS Number: ۱۳۸-۱۴-۷ | ۱۱۶۶۰۰۳ | D9533 | دیفراکسامین مسیلات | دفراکسامین مسیلات


Tetrabutylammonium hydroxide solution | CAS Number: 2052-49-5 | 86854 | 86863 | 86880 | 178780 |230189 | تترا بوتیل امونیوم هیدروکسید | تترا بوتیل امونیوم هیدروکساید


۴-Aminobenzoic acid |  Aminobenzoic acid |  PABA | Vitamin Bx|  Vitamin H1 | CAS Number: 150-13-0 | A9878 | 822312 | 429767 |100536  | ۰۱۹۷۳ |  ۴ امینوبنزوئیک اسید | امینو بنزوئیک اسید | پارا امینو بنزوئیک اسید


Benzocaine | 4-Aminobenzoic acid ethyl ester| Ethyl 4-aminobenzoate | E1501 | PHR1158 | B0600000| 1054000 | بنزوکائین | ۴- امینو بنزوئیک اسید اتیل استر | اتیل ۴- امینوبنزوات


Aminobenzoate potassium | 4-Aminobenzoic acid potassium salt | PABA | Potassium 4-aminobenzoate | CAS Number: 138-84-1 | 1019756 | A0254 | امینوبنزوات پتاسیم |۴-امینو بنزوئیک اسید پتاسیم سلت | پتاسیم۴- امینوبنزوات


۴-Aminobenzoic acid sodium salt |  PABA, Sodium 4-aminobenzoate |  aminobenzoate sodium | CAS Number: 555-06-6 | 1019767 | A6928 | 4- امینو بنزوئیک اسید سدیم سلت | سدیم ۴- امینو بنزوات | امینوبنزوات سدیم


N-(+)-Biotinyl-4-aminobenzoic acid | B-PABA | CAS Number: ۶۹۲۹-۴۰-۴ | ۱۴۴۰۸ | بیوتینیل ۴- امینو بنزوئیک اسید


Procainamide hydrochloride |  ۴-Amino-N-(2-diethylaminoethyl)benzamide hydrochloride| ۴-Aminobenzoic acid 2-diethylaminoethylamide | CAS Number: ۶۱۴-۳۹-۱ | ۱۵۶۳۵۰۲ | PHR1252 | P3050000 | SML2088 | پروکائین امید هیدروکلراید


 ۴-Aminobenzoic hydrazide | CAS Number: ۵۳۵۱-۱۷-۷ | A41909 | 4- امینو بنزوئیک هیدرازید


Ethyl 4-aminobenzoate | CAS Number: ۹۴-۰۹-۷ | ۱۱۲۹۰۹ | اتیل ۴- امینوبنزوات


Methyl 4-aminobenzoate | CAS Number: ۶۱۹-۴۵-۴ | ۲۷۴۱۸۶ | متیل ۴- امینو بنزوات


Aminosalicylic acid |  ۴-Amino-2-hydroxybenzoic acid | 4-Aminosalicylic acid | PAS |  CAS Number: 65-49-6 | 1026401 | A79604 |  PHR1746 | امینو سالیسیلیک اسید |۴- امینو ۲- هیدروکسی بنزوئیک اسید | ۴- امینو سالیسیک اسید


Diallyldimethylammonium chloride solution | Dimethyldiallylammonium chloride | CAS Number: ۷۳۹۸-۶۹-۸ | ۳۴۸۲۷۹ | دی الیل دی متیل امونیوم کلراید


Boron trifluoride ethylamine complex | CAS Number: ۷۵-۲۳-۰ | ۲۹۲۲۴۹ | بورتری فلوراید اتیل امین


Titanium(IV) isopropoxide | Tetraisopropyl orthotitanate | CAS Number: ۵۴۶-۶۸-۹ | ۳۷۷۹۹۶ | ۲۰۵۲۷۳ | ۲۰۵۲۷۳| ۶۸۷۵۰۲ | تیتایوم پنتا ایزوپروپوکساید | تترا ایزوپروپیل ارتوتیتانات


Triethyl citrate | Ethyl citrate | CAS Number: ۷۷-۹۳-۰ | W308307 | 800251 | 817059 | 14849 | 27500 | T1986000 |  تری اتیل سیترات | اتیل سیترات


Acetyltriethyl citrate |  Triethyl 2-acetylcitrate | CAS Number: 77-89-4 | 388351 | PHR1157  | ۱۰۰۹۹۲۳ | استیل تری اتیل سیترات | تری اتیل ۲- استیل سیترات


Tris-EDTA buffer solution | TE buffer solution | 93302  | ۹۳۲۸۳  |   T9285 | SRE0063 | تریس ادتا


TRIS borate – EDTA buffer solution | TBE buffer | 93290  | ۹۳۳۰۶ | T9525 | T7527 | T3913 | T6400 | T4415 | تریس بورات ادتا بافر | بافر تریس بورات ادتا


Tris Acetate-EDTA buffer Concentrate | 67996  | ۵۱۳۰۹ |  تریس استات ادتا بافر | بافر تریس استات ادتا


Ammonium monovanadate | CAS Number: ۷۸۰۳-۵۵-۶ | ۱۰۱۲۲۶ | امونیوم مونو وانادات


Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi | Sodium hyaluronate | 49775  |  ۵۳۷۴۷ | ۴۰۵۸۳ |   ۹۴۱۳۷ | ۹۷۶۱۶ | هیالورونیک اسید سدیم سلت | هیالورونیک اسید


Lidocaine | 2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide | Lignocaine | Xylocaine | CAS Number: 137-58-6 | L7757 | L1026  | PHR1034  | BP727  | L0595000 | لیدوکائین | ۲- دی اتیل امینو ان ۲و۶-دی متیل فنیل استامید | لیگنوکائین | زایلوکائین


Hydroxyzine dihydrochloride solution | CAS Number: 2192-20-3 | H-124 | هیدروکسی زینک | هیدروکسی زینک دی هیدروکلراید | زینک هیدروکسی


EPA 501|601 Trihalomethanes Calibration Mix |   ۴S8746 | 4M8140-U | CRM47904 | CRM48746 | CRM48140 | تری هالو متان | استاندارد تری هالو متان


methyl cellulose | CAS Number: ۹۰۰۴-۶۷-۵ | M0512  | M0262 | M7140 |   M6385 | M7027 | متیل سلولز


(Hydroxypropyl)methyl cellulose | CAS Number: 9004-65-3 | H7509 | H9262 | H8384 | 09963 | 423238 | هیدروکسی پروپیل متیل سلولز


Methyl 2-hydroxyethyl cellulose | CAS Number: 9032-42-2 | 435015 | متیل ۲- هیدروکسی سلولز | متیل هیدروکسی سلولز


L-Tyrosine | (S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid | 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine | CAS Number: 60-18-4 | T3754  | T8566 | T4321  | ۹۳۸۲۹ | W373605  | ۶۵۷۰ | تیروزین | ال تیروزین


Mannitol | D-Mannitol | Mannite | CAS Number: ۶۹-۶۵-۸ |   PHR1007 |   BP1007  | M0200000  | ۱۳۷۵۱۰۵  | M4125  | M9546  | M9647 |  M1902  |   M8429  |۱۰۵۹۸۲ | ۱۰۵۹۸۳ | ۱۰۵۹۸۸ | ۱۳۷۰۹۶ | ۱۰۵۰۸۹ | ۴۴۳۹۰۷  | مانیتول | دی مانیتول | مانیت


L-Proline| (S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid | CAS Number: ۱۴۷-۸۵-۳ | P0380  | P5607 |  P8865 | 1568506  | ۸۱۷۰۹ | پرولین | ال پرولین | پیرولیدین  کربوکسیلیک اسید | پیرولیدن ۲- کربوکسیلیک اسید


L-Histidine monohydrochloride monohydrate | L-α-Amino-β-(۴-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride, L-Histidine monohydrochloride monohydrate | CAS Number: ۵۹۳۴-۲۹-۲ | ۱۰۴۳۵۴ | ۱۰۴۳۵۰ | H0755000 | 1308550 | H4036 | H5659 |   H8125 | 53370  | هیستیدین | ال هیستیدین | هیستیدین مونو هیدروکلراید | ال هیستیدین مونو هیدرو کلراید


L-Tryptophan | (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid | L-α-Amino-3-indolepropionic acid | CAS Number: 73-22-3 | T8941  | T0254  | T4196  | ۹۳۶۵۹ | ۵۱۱۴۵  | تریپتوفان | ال تریپتوفان


L-Histidine | (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid | NSC 137773 | H6034  | H8000  | H3911  |  ۱۳۰۸۵۰۵  | PHR1108 | هیستیدین | ال هیستیدین | امینو ایمیدازولیل پروپیونیک اسید


۲-Mercaptoethanol | β-Mercaptoethanol | 2-Hydroxyethylmercaptan| BME | Thioethylene glycol | CAS Number: 60-24-2 | M6250  | ۸۰۵۷۴۰ | ۰۷۶۰۴  | ۹۷۶۲۲  | M3148 | 44420| مرک آلمان کاپتو اتانول | ۲- مرک آلمان کاپتو اتانول | بتا مرک آلمان کاپتو اتانول | هیدروکسی اتیل مرک آلمان هپتان | تری اتیلن گلایکول


(S)-(-)-ß-Citronellol | β-Rhodinol | (S)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol | CAS Number: ۷۵۴۰-۵۱-۴ | ۸۱۸۳۷۸ | ۳۰۳۴۸۸  |   W230920 | سیترونلول | بتا سیترونلول | بتا رودینول | رودینول


Citronellol solution | CAS Number: ۱۰۶-۲۲-۹ | CRM40469  | محلول سیترونلول


Betaine solution |  CAS Number: ۱۰۷-۴۳-۷ | B0300  | بتائین | محلول بتائین


Betaine aldehyde chloride |  CAS Number: ۷۷۵۸-۳۱-۸ | B3650 | بتائین الدهید کلراید


Chlorosulfonic acid | CAS Number: ۷۷۹۰-۹۴-۵ |  ۵۷۱۰۲۴  | ۸۴۵۱۲۷ | ۸۰۰۲۲۰ | کلرو سولفونیک اسید


۴,۴′-Dibromobiphenyl | CAS Number: ۹۲-۸۶-۴ | ۴۴۲۳۹۸  | دی برمو بای فنیل | ۴و۴- دی برمو بی فنیل | دی برمو بی فنیل


۲,۵-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride | CAS Number: 1483-28-9 | 552232 |  دی متوکسی بنزن سولفونیل کلراید | ۲و۵- دی متوکسی بنزن سولفونیل کلراید


۲-Acetamido-4-methylthiazole | CAS Number: ۷۳۳۶-۵۱-۸ | ۳۰۱۹۲۲ | استامیدو متیل تیازول | ۲-استامیدو ۴- متیل تیازول


۵-Methyl-3-heptanone | Ethyl isoamyl ketone |  CAS Number: ۵۴۱-۸۵-۵ | ۶۷۲۶۰ | لتیل ایزوامیل کتون | متیل هپتانون | ۵-متیل ۳- هپتانون


Benzenesulfonyl chloride | CAS Number: ۹۸-۰۹-۹ |  ۱۰۸۱۳۸ |  بنزن سولفونیل کلراید


۵-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride | CAS Number: ۲۷۶۶-۷۴-۷ | ۵۴۴۲۷۲ | کلروتیوفن ۲-سولفونیل کلراید | کلروتیوفن سولفونیل کلراید


Chlorosulfonyl isocyanate | N-Carbonylsulfamyl chloride | CSI |  CAS Number: ۱۱۸۹-۷۱-۵ | ۱۴۲۶۶۲  |   ۶۹۱۳۹۹ | کلروسولفونیل ایزوسیانات


β-Carotene  | Beta Carotene | Provitamin A | 1065480  | Y0002050 | C9750  | C4582 | 22040 | PHR1239 | 217538 |  کاروتن | بتاکاروتن | پروویتامین آ | پرو ویتامین


α-Carotene | CAS Number: 7488-99-5 | 40395  | ۵۰۸۸۷ | الفا کاروتن | کاروتن


Lanoconazole |  CAS Number: ۱۰۱۵۳۰-۱۰-۳ | ۳۲۹۹۱ | لانوکونازول


Potassium permanganate | CAS Number: ۷۷۲۲-۶۴-۷ | ۲۲۳۴۶۸ | ۱۰۵۰۸۲ | ۱۰۵۰۸۰ | ۱۰۵۰۸۴ | ۳۹۹۱۲۴ | پتاسیم پرمنگنات


Potassium permanganate solution | 109121 | 109122 | 109930 |109935 | 480160 |  محلول پتاسیم پرمنگنات | پرمنگنات پتاسیم


Sodium carbonate | Calcined soda | Carbonic acid disodium salt | Soda ash | 451614 | 791768  |۱۰۶۳۹۲ | ۱۳۷۰۱۴ | ۱۰۲۴۰۵ | سدیم کربنات | کربنات سدیم | کربونیک اسید دی سدیم سلت | سودا اش


Sodium carbonate anhydrous | CAS Number: 497-19-8 | 1613757 | PHR1948 | سدیم کربنات | سدیم کربنات انیدراز


Calcium chloride | CAS Number: ۱۰۰۴۳-۵۲-۴ |   C1016 | 793639  | ۱۰۲۰۸۳ | ۱۰۲۳۹۱ | ۱۰۲۳۹۲ | C8106 |  ۱۰۸۶۴۳۶ | کلسیم کلراید | کلسیم کلرید | کلرید کلسیم | کلراید کلسیم


Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate | CAS Number: ۷۷۸۳-۸۵-۹ | ۱۰۳۷۹۲ | F1543  |   ۲۰۳۵۰۵ |  ۲۱۵۴۰۶  |   F3754| امونیوم سولفات اهن


Cyclohexane | CAS Number: ۱۱۰-۸۲-۷ | ۲۲۷۰۴۸  | ۱۰۰۶۶۷ | ۱۰۲۸۳۰ | ۱۰۹۶۶۶ | ۱۰۲۸۱۷


Erythromycin |  CAS Number: ۱۱۴-۰۷-۸ | E5389  | E6376  | ۴۵۶۷۴ | PHR1039  |  سیکلو هگزان


Imipenem | CAS Number: ۷۴۴۳۱-۲۳-۵ | PHR1796  | I0090000 | ایمیپنم


Cefixime | Cefixime trihydrate | CAS Number: 125110-14-7 | 1097658  | CDS021590  | C0684000  | ۱۸۵۸۸ | سفیکسیم | سفیکسیم هیدراته | سفکسیم


Gentamicin solution | Gentamicin  | Gentamicin sulfate salt | CAS Number: 1405-41-0 | G1914  | G4918  | BP174  | G0200000  | ۱۲۸۹۰۰۳  | G1264  | G3632 | G1397 | G1272  | G1522  | جنتامایسین | جنتامایسین سولفات | جنتامایسین سولفاته


Tetracycline | CAS Number: ۶۰-۵۴-۸ | ۸۷۱۲۸  | T3258 | تتراسایکلین


Tetracycline hydrochloride |  CAS Number: 64-75-5 | T7660 | T3383 | T8032 | T4062 | 31741 |   ۵۸۳۴۶-M | تتراسایکلین هیدروکلراید


Zinc chloride | Dichlorozinc|  ۲۲۹۹۹۷ | ۷۴۶۳۵۵ | ۱۰۸۸۱۶| ۱۱۶۷۶۳| ۷۹۳۵۲۳ | زینک کلراید | دی کلرو زینک


Nitric acid fuming 100% | CAS Number: 7697-37-2 | 100455 | اسید نیتریک | اسید نیتریک غلیظ


Benzene | CAS Number: 71-43-2 | 270709 | 12540 | 401765 | 32212 | 319953 | بنزن


Polyurethane| 81367 | GF51991757 | GF77661580 | GF03054642 | GF20677923 | پلی اورتان


فروش مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ و مرک آلمان از سیگما ایران

تلفن مشاوره و فروش ۲۴ ساعته در ایران : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

[wpseo_address show_state="1" show_country="1" show_phone="1" show_phone_2="1" show_fax="1" show_email="1" show_url="1" show_logo="0"]

درج نظر

error: برای سفارش با تلفن 09128308090 در تماس باشید.